Projekty - Kultura

Projekty Fundacji Katarynka dofinansowane w ramach programów MKDNiS w 2021 roku.

W 2021 roku Katarynka prowadzi następujące projekty dofinansowane z budżetu Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu:

 

Kultura dla wszystkich 2021 – w ramach programu Kultura Dostępna.

Zadanie polega na podnoszeniu kompetencji pracowników instytucji kultury z Wrocławia i Dolnego Śląska w obszarze dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w szczególności słuchu i wzroku. Działania kierujemy do koordynatorów dostępności instytucji kultury, edukatorów kulturalnych i pracowników działów promocji.
Przeprowadzimy serię warsztatów: 1) audiodeskrypcja i tekst alternatywny 2) napisy dla niesłyszących 3) organizacja dostępnych
wydarzeń kulturalnych 4) organizacja dostępnej oferty edukacji kulturalnej.
Zorganizujemy cykliczne spotkania w ramach sieci koordynatorów służące wzmacnianiu ich relacji i wspieraniu rozwoju, w tym
wywiady z koordynatorami z wiodących instytucji z Polski, którzy podzielą się swoim doświadczeniem.
Będziemy prowadzić konsultacje on-line i (o ile będzie to możliwe ze względu na pandemię) na żywo w wybranych instytucjach
kultury by rozwinąć dostępną ofertę lub wydarzenia.
Podsumowaniem działań będzie konferencja.

Wartość dofinansowania: 33 000,00 zł.

Dostępne instytucje kultury – Dolny Śląsk – w ramach programu Edukacja Kulturalna.

Kultura dla wszystkich to kompleksowa oferta kulturalna dla wrocławian z niepełnosprawnościami słuchu i wzroku, stworzona z 3
wrocławskimi instytucjami kultury.
To cykl 6 spacerów, 2 warsztatów i 6 wydarzeń i nagrań online, wzbogacony o dostosowania i narzędzia dla osób z
niepełnosprawnościami. Zostaną zaprojektowane: 1. zajęcia online i na żywo z położeniem nacisku na doświadczenie
sensoryczne, 2. ścieżki dostępu, tj. elementy audiodeskrypcji, tłumaczenia migowe i napisy dla niesłyszących. Po wybranych
spacerach zostaną nagrania audio lub wideo z audiodeskrypcją lub tłumaczeniem na Polski Język Migowy dostępne w internecie
dla osób które nie mogą wyjść z domu. Plenerowy charakter działań jest bezpieczny, ale szczególnie ważny dla osób z
niepełnosprawnościami w dobie pandemii. To kontynuacja projektów z 2019 i 2020, podczas których stworzyliśmy ofertę we
współpracy w sumie z 8 instytucjami kultury

Wartość dofinansowania: 33 000,00 zł.

Adapter. Filmoteka bez barier. Rozwój portalu – w ramach programu Kultura Cyfrowa.

Zadanie polega na dalszym rozwoju portalu www.adapter.pl. To największa baza cyfrowych zasobów audiowizualnych z audiodeskrypcją,
napisami dla niesłyszących i tłumaczeniem na język migowy od 2014 roku. Zostanie opracowanych, dostosowanych i udostępnionych
kolejne 72 filmy i 30 animacji – z audiodeskrypcją, napisami dla niesłyszących lub tłumaczeniem migowym; 100 fotosów
filmowych/plakatów z audiodeskrypcją. Materiały to zasoby FiNA, Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych lub niepublicznych
studiów (tj. Gutek Film, czy Kino Świat).
Portal Adapter miał w 2019 roku 100 tysięcy unikalnych użytkowników z niepełnosprawnościami sensorycznymi. Dostosowaliśmy już ponad
250 filmów. Adapter to jedno ze strategicznych działań na rzecz dostępności polskiej kinematografii.

Wartość dofinansowania: 91 350,00 zł (zadanie finansowane w trybie 3-letnim).

 

 

logotyp Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Logo programu Kultura Dostępna

flaga i godło Rzeczpospolitej Polskiej