Wydarzenia - Kultura

Konferencja. Kultura dla wszystkich. Tylko dobre praktyki. Z PJM i transkrypcją. Online, 03.12.2021, 10:00-13:00

Kultura dla wszystkich. Tylko dobre praktyki. Konferencja o dostępności kultury dla osób z niepełnosprawnościami. Edycja 3. Online. 3 grudnia 2021/ godz. 10:00 - 13:00. www.wroclaw.pl/www.mops.wroclaw.pl. Logotypy: Fundacja Katarynka, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Kultura Dostępna, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, MOPS, Wrocław Miasto spotkań.

Fundacja Katarynka zaprasza na trzecią edycję konferencji „Kultura dla wszystkich”.

W tym roku konferencja po raz kolejny odbędzie się online. Transmisja z tłumaczem PJM i transkrypcją na żywo będzie dostępna na Facebooku.

Konferencja poświęcona jest szeroko rozumianej dostępności kultury. Tematem przewodnim są dobre praktyki w pracy koordynatora dostępności i dostosowywanie instytucji do ustaw dostępnościowych.

Zapraszamy przedstawicieli instytucji kultury, edukatorów muzealnych, animatorów kultury, przedstawicieli samorządów oraz przedstawicieli środowiska osób z niepełnosprawnościami. Organizujesz dostępne wydarzenie? Dostosowujesz swoją instytucję do wymogów ustaw o dostępności? Tworzysz przestrzeń bez barier? Podziel się z nami swoją historią!

Zgłoś swoją 15-minutową prelekcję w formularzu do 17 listopada 2021. https://forms.gle/mFSi4KiVZfkYxicy6

Czas: 3 grudnia 2021, godz. 10:00 – 13:00

Miejsce: Online

Organizator: Fundacja Katarynka

 

Harmonogram konferencji:

Blok 1 – Praca koordynatora i zespołu w instytucji kultury

🔴 Daniel Kotowski (Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki) – „Dostępność w PJM”

Tytuł prezentacji ma podwójne znaczenie. Z jednej strony opowiemy o dostępności Zachęty dla Głuchych odbiorców, z drugiej strony poznamy perspektywę głuchego pracownika (porozmawiamy zatem w PJM). Jaka jest pozycja osoby Głuchej w instytucji? Jak wygląda praca nad dostępnością dla wszystkich grup odbiorców z tej perspektywy? Jak rozumiemy dostępność i czy zawsze priorytetem jest zgodność z obowiązującymi ustawami? Podczas prelekcji postaramy się naświetlić rozwój programu dostępności Zachęty w ciągu ostatnich 10 lat.

🟣 Paulina Galanciak-Ilczyszyn (TIFF Colective, BWA, ODA Firlej) – „Zewnętrzny koordynator dostępności”

Podczas prelekcji porozmawiamy o warsztatach, strategiach i realnych działaniach, które mają zwiększać dostępność dla osób z niepełnosprawnościami. Jakie są skutki wprowadzenia dostępności do instytucji kultury przez zewnętrznego koordynatora dostępności. Podczas prelekcji porozmawiamy o moich kilkumiesięcznych doświadczeniach pracy w BWA Wrocław i ODA Firlej.

🔵 Marta Otrębska (Muzeum Emigracji w Gdyni) – „Dostępność – zróbmy to wspólnie!”

Czym jest koordynacja dostępności? Zadaniem zespołowym czy może odpowiedzialnością koordynatora? Jak zaangażować zespół w zagadnienia związane z dostępnością? Co możemy zrobić, aby dostępność stała się priorytetem? Jak włączyć innych we wspólną naukę o dostępności i szukanie rozwiązań? Odpowiedzi na te pytania poszukamy podczas prelekcji, przyglądając się działalności Muzeum Emigracji w Gdyni.

🟡 Agnieszka Pawelczyk (Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu) – „Działalność edukacyjna Muzeum Wsi Opolskiej w kontekście niwelowania barier”

Podczas prelekcji omówię projekty edukacyjne dedykowane Zwiedzającym o szczególnych potrzebach zrealizowane w latach 2018-2020 w polskim skansenem, a także zastanowimy się nad planami dostępnościowymi na przyszłość.

🟠 Magdalena Ptak (Mazowiecki Instytut Kultury) – „Dostępność w zabytkowym budynku – Mazowiecki Instytut Kultury”

Jakie wyzwania stawia budynek zabytkowy? Podczas spotkania porozmawiamy o historii Mazowieckiego Instytutu Kultury, procesach wdrażania dostępności od 2010 roku. Tematem przewodnim będzie również temat współpracy z organizacjami pozarządowymi, rola koordynatora dostępności, a także porozmawiamy o planach dostępności.

 

Blok 2 – Projekty i wydarzenia organizowane przez instytucje

🟢 Ewa Lang i Katarzyna Bury (Muzeum Krakowa) – „Dostępne muzealne opowieści, czyli Kraków naprawdę dla wszystkich”

„Kraków naprawdę dla wszystkich” to realizowany od kilku lat projekt edukacyjny, w którym muzealnicy podczas spacerów i warsztatów opowiadają o mieście w dostępny sposób oraz uczą uczestników, jak przełamywać własne bariery. Te działania edukacyjne wspierane są też przez projekty, jak Dostępne muzealne opowieści, w którym sami muzealnicy uczą się jak uważnie słuchać, i jak w interesujący i dostępny sposób przybliżać historie muzealnej kolekcji.

🟣 Agnieszka Marcinowska (Strefa Kultury Wrocław) – „Strefa dostępna – Europejska Noc Literatury”

Przyjrzymy się jednemu z większych wydarzeń organizowanych rzez Strefę Kultury Wrocław – Europejskiej Nocy Literatury. Na jego przykładzie opowiem jak instytucja o bardzo zróżnicowanej działalności zaczęła pracę nad dostępnością swojej oferty oraz jak te działania przełożyły się na dostępność innych wydarzeń.

🟠 Ewa Pluta (Muzeum Miejskie Wrocławia/ Fundacja Art Transparent) – „Czy sztuka współczesna jest dostępna?”

W opinii powszechnej sztuka współczesna jest trudna. Wiele osób omija galerie sztuki współczesnej szerokim łukiem. Jednak czy jest się czego bać? Sztuka nowoczesna opisuje naszą rzeczywistość, a artyści wykorzystują wszystkie dostępne im techniki. Jaki wpływ te dwa czynniki mają na dostępność sztuki najnowszej?

🟤 Ania Żórawska (Fundacja Kultury bez Barier) – „Dostępność na różnych etapach organizacji wydarzenia na przykładzie Festiwalu Kultury bez Barier”

Podczas prelekcji podzielę się wiedzą i doświadczeniem w zakresie planowania dużego, interdyscyplinarnego i dostępnego festiwalu dla osób ze specjalnymi potrzebami. Wskażę etapy organizacji i to, o czym należy pamiętać na każdym z etapów. Omówię wyzwania i wskażę sprawdzone rozwiązania. Podzielę się również naszymi porażkami, porozmawiamy o tym, dlaczego właściwie do nich doszło.

⚪️ Jakub Tabisz (Instytut Grotowskiego) – „Dostępność podczas festiwalu Paragraf/Artykuł”

Podczas mojej prelekcji porozmawiamy o tłumaczeniu cieniowym, dostępności dla osób z niepełnosprawnością ruchową, Polskim Języku Migowym, audiodeskrypcji, a także o barierach nieprzekraczalnych oraz tych możliwych do przekroczenia. Powołam się na przykład festiwalu organizowanego we wrocławskiej instytucji kultury.

⚫️ Marta Przasnek (Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie) – „Jak wzmacniać samorzecznictwo przez program edukacyjny?”

Opowiem wam o tym, jak nasz program edukacyjny Muzeum Dostępne wspiera ruch samorzeczniczy osób z niepełnosprawnościami lub w spektrum autyzmu. Odbywa się to na wielu poziomach: od partnerskiego traktowania, uznania osób niepełnosprawnych za najlepiej znających własne potrzeby i wyrazu sojusznictwa, przez naukę artystycznych środków wyrazu mogących wzmocnić siłę wypowiedzi, po traktowanie jako ekspertów w różnych obszarach i zatrudnienie do współpracy.

 

Pytania prosimy kierować do Magdy Brumirskiej-Zielińskiej, magdabz [at] fundacjakatarynka.pl

Konferencja odbywa się w ramach projektu Dostępne instytucje kultury – Dolny Śląsk; projekt jest realizowany w ramach programu Edukacja Kulturalna. Projekt Dostępne instytucje kultury – Dolny Śląsk jest realizowany w ramach programu Edukacja Kulturalna. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art.80 ust.1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych; a także projektu Rehabilitacja Społeczna Osób Niepełnosprawnych Zlecana Ze Środków Pfron – Szkolenia kadr kultury – dostępność dla osób z niepełnosprawnościami. www.mops.wroclaw.pl

 

logotyp Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych