Wydarzenia - Aktywizacja

Warsztaty. Internetowe warsztaty o dostępności ze SLOT360. Z PJM i napisami. Online, od 26.06.2020.

Logotyp SLOT 360

Być może pamiętacie ubiegłoroczny koncert L.U.C. i Rebel Babel z tłumaczeniem migowym?
Organizatorzy Slotu wspólnie z Fundacją Katarynka kontynuują udostępnianie festiwaluosobom z niepełnosprawnościami. W ramach Slotu 360 znajdziecie 5 warsztatów pokazujących świat osób niewidzących i Głuchych. Wspólnie nauczymy się tworzyć wydarzenia i materiały dostępne dla nich.
A zdobyte umiejętności możecie przećwiczyć w ramach e-wolontariatu: tworząc napisy dla niesłyszących do slotowych nagrań oraz opowiadając o festiwalu niewidzącym.
Krótkie video z „audiodeskrypcją Waszych wspomnień” przesyłajcie do końca czerwca – szczegóły akcji.

WARSZTATY ONLINE Z KATARYNKĄ: