Wydarzenia - Aktualności

Trwa nabór do Rady Głuchych w Instytucie Spraw Głuchych w Warszawie. Zgłoszenia do 22.30.2021.

Fundacja Instytut Spraw Głuchych zajmuje się pomocą osobom  niesłyszącym, promocją wiedzy o kulturze Głuchych i polskim języku migowym oraz popularyzacją sztuki Głuchych. Powstająca Rada Głuchych, będzie oceniać, sprawdzać, badać istniejące problemy oraz proponować rozwiązania dobre dla społeczności osób Głuchych.

Językiem posiedzeń Rady Głuchych będzie polski język migowy, nie będzie w niej osób słyszących. Za udział w posiedzeniach Rady przewidziane jest wynagrodzenie.

Szczegóły dotyczące naboru znajdują się na Facebooku: kliknij tutaj