Publikacje - Kultura

Wrocławskie Standardy Dostępności Kultury i Wydarzeń

Drukowane Wrocławskie Standardy Dostępności Kultury i Wydarzeń oraz przewodnik do Standardów

Z ogromną radością informujemy, że prezydent Wrocławia Jacek Sutryk przyjął zarządzeniem Wrocławskie Standardy Kultury i Wydarzeń Miejskich. To wyraz woli, aby wydarzenia i oferta kulturalna była dostępna dla wszystkich mieszkańców – bez względu na niepełnosprawność, czy wiek.

Partnerem miasta w tym działaniu jest Fundacja Katarynka, która inicjowała i wspólnie z ekspertami stworzyła standardy.  Dokument był konsultowany zarówno z instytucjami i wydziałem kultury, jak i środowiskiem osób z niepełnosprawnościami.

Standardy to kierunkowskaz, który pomoże instytucjom kultury i jednostkom urzędu przygotowywać wydarzenia z myślą o różnych potrzebach uczestników. Jednocześnie ma rozjaśniać zasady dostępności, które dość ogólnie wytyczają obowiązujące w Polsce ustawy.

Do standardów dołączony jest także przewodnik, który szczegółowo, krok po kroku wyjaśnia jak produkować dostępny koncert, spektakl, czy wystawę.

Oprócz tego fundacja Katarynka zaprasza instytucje kultury i organizatorów wydarzeń na szkolenia z wdrażania standardów oraz indywidualne konsultacje dostępności, które odbywają się do końca roku. Proponujemy m.in. szkolenia :

  • z obsługi odbiorców z niepełnosprawnościami
  • tworzenia audiodeskrypcji i napisów
  • tworzenia tekstów w języku łątwym do czytania i rozumienia (ETR)
  • dostosowania oferty i wydarzeń

Inicjatywę stworzenia standardów inicjował i gorąco wspierał  śp. Bartek Skrzyński, a jego pracę kontynuuje Biuro Wrocław bez Barier.

Projekt jest realizowany dzięki dofinansowaniu Gminy Wrocław oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu.

Pobierz:

Wrocławskie Standardy Dostępności Kultury i Wydarzeń

Przewodnik -Wrocławskie Standardy Dostępności Kultury i Wydarzeń

Pobierz piktogramy