Projekty - Kultura

Szkolenia kadr kultury - dostępność dla osób z niepełnosprawnościami 2021

Na tle gigantycznej półki z książkami stoją uczestnicy szkolenia - to kilkunastu pracowniców Wrocławskiego Domu Literatury. Jedna z uczestniczek siedzi na wózku, podobnie jak trenerka Agata Roczniak. Wśród grupy znajdują się też Magda Orłoś i Magda Brumirska z Katarynki.

Założeniem projektu „Szkolenia kadr kultury – dostępność dla osób z niepełnosprawnościami” była organizacja i prowadzenie szkoleń, konsultacji i spotkań dotyczących zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem oraz Wrocławskimi Standardami Kultury i Wydarzeń.

Uczestnikami działań byli pracownicy instytucji kultury i organizacji pozarządowych z Wrocławia. Za sprawą naszego projektu chcieliśmy poprawić świadomość dotyczącą konieczności realizacji wydarzeń w sposób dostępny dla osób ze szczególnymi potrzebami.

W ramach projektu zrealizowaliśmy:

  1. Szkolenia dla pracowników wrocławskich instytucji kultury i organizacji pozarządowych. Były to szkolenia z zakresu pisania audiodeskrypcji oraz tekstów alternatywnych; tworzenia napisów dla niesłyszących; budowania dostępnej oferty kulturalnej; produkcji dostępnego wydarzenia; wdrażania wrocławskich standardów dostępności i realizacji zapisów ustaw dostępnościowych.
Przeszkoliliśmy 208 osób.

Nabór na szkolenia był otwarty – zaprosiliśmy na nie wrocławskie instytucje kultury, w szczególności miejskie spółki realizujące działania kulturalne i wydarzenia oraz organizacje pozarządowe, realizujące działania skierowane m.in. do osób z niepełnosprawnościami. Z uwagi na sytuację pandemiczną część szkoleń́ przeprowadziliśmy zdalnie, na platformie zoom, szkolenia stacjonarne realizowaliśmy w miejscach udostępnionych przez współpracujące z nami instytucje i organizacje (między innymi Centrum Aktywności Lokalnej BOREK).

  1. Spotkania sieci koordynatorów, służące wzmacnianiu ich wzajemnych relacji i umożliwiające dzielenie się doświadczeniem. Poprowadziliśmy konsultacje on-line i/lub na żywo w wybranych instytucjach kultury. Łącznie zrealizowaliśmy 5 dwugodzinnych spotkań, na których poruszaliśmy temat dostępności instytucji dla osób z niepełnosprawnością słuchu; analizowaliśmy zapisy dotyczące dostępności w podpisywanych umowach z zewnętrznymi podmiotami oraz dostępność jednej z wrocławskich instytucji kultury, omawialiśmy też problem ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami.
  2. Konsultacje z zakresu udostępnienia oferty i instytucji dla osób z niepełnosprawnościami. Zrealizowaliśmy 60 godzin konsultacji, podczas których nasi eksperci ds. dostępności udzielali wsparcia przy planowanych działaniach dostępnościowych na rzecz osób z niepełnosprawnością. Wsparciem objęliśmy 10 instytucji. Konsultowaliśmy także dostępność architektoniczną i cyfrową oraz informacyjno-komunikacyjną

Projekt był realizowany w roku 2021 r.

ZADANIE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PFRON BĘDĄCYCH W DYSPOZYCJI GMINY WROCŁAW (WWW.WROCLAW.PL) I MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WE WROCŁAWIU (WWW.MOPS.WROCLAW.PL)

Logotyp: Po lewej kwiatek. Obok napis Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

 

 

 

Logotyp: MOPS, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu