Projekty - Kultura

Literatura dla Wszystkich. Spotkania z książką mówioną 2022

Promocja czytelnictwa to projekt, podczas którego zrealizujemy wydarzenia związane z audiodeskrypcją i udostępnianiem literatury osobom niewidomym i słabowidzącym.

Na nasz pomysł składa się organizacja:

– 4 spotkań autorskich,

– 4 plenerowych czytań z elementami warsztatów sensualnych,

– 4 spotkania dyskusyjne wokół książek

– stworzenie audiodeskrypcji do okładek 12 książek.

Wydarzenia zorganizujemy na żywo oraz online tak, aby mogły wziąć w nich udział osoby z niepełnosprawnością wzroku.

Chcemy poświęcić szczególną uwagę książkom w wersji audio. Na spotkania zaprosimy autorów książek, którzy będą odczytywać fragmenty tekstów. Przed każdą aktywnością  związaną z książką, zostanie przedstawiona audiodeskrypcja okładki. Mamy w planach spotkania z dziećmi i młodzieżą. Ważną częścią wizyt lektorów będą sesje pytań i odpowiedzi aktywizujące publiczność.

Spotkania będą dostępne dla wolontariuszy, osób widzących oraz asystentów osób z niepełnosprawnością.

Planujemy zorganizować czytania sensualne we wrocławskich parkach, z udziałem doświadczonych lektorów audiobooków. Chcemy przeznaczyć godzinę na spotkania, podczas których lektorzy odczytają fragment książki, ze szczególnym uwzględnieniem wielozmysłowych opisów przeżyć, stymulujących doświadczenia pozawzrokowe. Tematyka będzie dotyczyć nowości wydawniczych z nurtu literatury pięknej, kryminału, fantastyki oraz literatury dziecięcej. Mamy w zamiarze połączyć czytanie z ćwiczeniami uważności w przyrodzie.

Przewidujemy spotkania grupy dyskusyjnej złożonej z 20 osób, w tym asystentów. Będziemy omawiać audiobooki dostępne w zasobach Miejskiej Biblioteki Publicznej lub Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej. Każde ze spotkań będzie oparte na jednym z tematów przewodnich: miłość, zbrodnia, przygoda, władza.

Zamiarem naszego projektu jest zwiększe aktywności osób niewidzących w tematyce literackiej i związanych z  nią wydarzeniach. Chcemy zintegrować środowisko czytelników  widzących i z niepełnosprawnością wzroku oraz zwiększyć świadomość wydawnictw i instytucji kultury. Mamy w założeniach popularyzację audiodeskrypcji oraz promowanie sztuki aktorstwa głosowego.

 

Projekt Literatura dla Wszystkich. Spotkania z książką mówioną jest organizowany w ramach programu rządowego Promocja Literatury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.Logotyp Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego