Projekty - Szkolenia

Otwarta kultura. Prowadzenie szkoleń dla kadr kultury, asystentów i wolontariuszy

Projekt „Otwarta kultura. Prowadzenie szkoleń dla kadr kultury, asystentów i wolontariuszy w obszarze udostępniania kultury osobom z niepełnosprawnościami słuchu i wzroku” – I edycja w 2018 r., II edycja – w  2019 r.

Szkolenie w Pawilonie Czterech Kopuł. Kilkunastu pracowników siedzi przy stole. Dwie prowadzące stoją naprzeciwko grupy.Szkolenia adresowane są do otoczenia osób z niepełnosprawnościami słuchu i wzroku, w szczególności kadr kultury, edukatorów oraz trenerów czy wolontariuszy związanych z pracą na rzecz osób z niepełnosprawnościami w kontekście dostępu do kultury.

Obejmują specyfikę i potrzeby osób z niepełnosprawnościami, ich obsługę w instytucji kultury oraz przystosowanie oferty i zajęć edukacji kulturalnej do potrzeb niewidomych i niesłyszących. Szkolenia podzielone są na dwa moduły. Prowadzą je doświadczeni eksperci z dziedziny dostępności kultury razem z osobami z niepełnosprawnościami słuchu i wzroku (każdy moduł prowadzi 2 trenerów). Po szkoleniu Fundacja zapewnia konsultacje, których podsumowaniem będzie zaprojektowanie dostępnego wydarzenia dla niewidomych i g/Głuchych odbiorców.

Działania w projekcie obejmują nie tylko instytucje we Wrocławiu, ale też w innych powiatach województwa dolnośląskiego.

W 2018 roku Fundacja przeszkoliła pracowników 10 instytucji. Były to: Teatr Dramatyczny im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy, Teatr Polski we Wrocławiu, Dolnośląskie Centrum Filmowe, Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju, Teatr Pantomimy im. Henryka Tomaszewskiego, Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy, Biblioteka pod Atlantami w Wałbrzychu, Muzeum Współczesne Wrocław, Strefa Kultury Wrocław, Dom Kultury Anima, Muzeum Narodowe We Wrocławiu.

W 2019 roku Fundacja zrealizowała szkolenia w 15 instytucjach kultury takich jak: Kino Nowe Horyzonty, Opera Wrocławska, BWA we Wrocławiu, Muzeum Pana Tadeusza, Miejska i Powiatowa Biblioteka w Dzierżoniowie, Centrum Stara Kopalnia w Wałbrzychu, Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze, Zamek Książ, Recepcja we Wrocławiu, Centrum Kultury Głogów, Teatr im. C.K. Norwida w Jeleniej Górze oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Świdnicy.

Projekt jest finansowany ze środków PFRON w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.