Projekty - Kultura

ADAPTER Stacja Kultura. Dostępne filmy z zakresu edukacji kulturalnej.

Stacja Kultura to specjalna przestrzeń na portalu Adapter przeznaczona dla filmów z audiodeskrypcją, napisami i PJM popularyzujących kulturę.

Na znaku przypominającym znak stacji kolejowej napis "Stacja kultura". W tle stylizowane niebieskie sylwetki budynków.

W cyklu Adapter Stacja Kultura zapraszamy do poznawania świata kultury przez internet, z PJM, napisami i audiodeskrypcją.

Wspólnie z BWA Wrocław i Muzeum Współczesnym Wrocław Fundacja Katarynka stworzyła wideoprzewodniki w języku migowym po wystawach, warsztaty sensoryczne dla niewidomych bazujące na audiodeskrypcjach dzieł sztuki, a także cykl wywiadów z twórcami i animatorami kultury z niepełnosprawnościami wzroku i słuchu.

Stacja Kultura to również miejsce otwarte dla innych twórców filmów popularyzujących kulturę lub o niej uczących. W chwili zamykania projektu na stronie znajdowało się kilkadziesiąt nagrań: wykłady, rozmowy, oprowadzania, tłumaczenia lektur na PJM, reportaże i wiele innych. Wśród najciekawszych propozycji znajdują się „Dziewczynka z zapałkami” w tłumaczeniu na PJM, cykl rozmów z artystkami współczesnymi „Herstorie sztuki”, audiodeskrypcje najciekawszych grobowców ze Starego Cmentarza Żydowskiego we Wrocławiu oraz  wykłady „Okiem malarza” opowiadające w nietuzinkowy sposób o twórczości słynnych malarzy.

Zapraszamy wszystkie instytucje kultury i organizacje pozarządowe do darmowego udostępniania własnych materiałów na Stacji Kultura – portal Adapter to miejsce rozpoznawane przez osoby z niepełnosprawnościami sensorycznymi gromadzące co miesiąc prawie 40 tysięcy widzów. Materiały można przesłać za pomocą formularza.

 

Projekt dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura w sieci.