Projekty - Kultura

Edukacja kulturalna 2021. Szkolenia, konsultacje i sieciowanie kadr kultury.

Dostępne instytucje kultury Dolny Śląsk

„Edukacja Kulturalna” jest progamem, który zrealizowaliśmy ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w okresie od 1 marca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.,  na podstawie umowy zawartej 23 czerwca 2021 r. z Ministrem Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Założeniem projektu było podniesienie kompetencji kadr kultury w zakresie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

Nasze działania były skierowane dla trzech grup docelowych:

  1. pracownicy instytucji kultury miasta Wrocław
  2. pracownicy instytucji kultury województwa dolnośląskiego
  3. pracownicy urzędów współpracujących z ww. instytucjami

Zorganizowaliśmy cztery cykle szkoleń:

  • pisanie audiodeskrypcji  i tekstów alternatywnych
  • tworzenie napisów dla niesłyszących
  • tworzenie dostępnej oferty kulturalnej
  • tworzenie tekstów łatwych w czytaniu i rozumieniu Easy-To-Read (ETR).

Warsztaty poprowadzili specjaliści do spraw dostępności, w tym osoby z niepełnosprawnościami, zdalnie oraz na żywo.

Przeprowadziliśmy cykl konsultacji on-line oraz na żywo dla instytucji kultury. W trakcie spotkań skonsultowaliśmy między innymi sposoby zapewniania dostępności podczas wydarzeń, dostępność architektoniczną budynków, dostępność cyfrową stron interenetowych.

Zorganizowaliśmy cykliczne spotkania dla pracowników instytucji kultury:

  • sieć koordynatorów dostępności w instytucjach kultury, dla których organizatorem jest Miasto Wrocław, oraz
  • sieć koordynatorów dostępności w instytucjach kultury, dla których organizatorem jest Samorząd  Województwa Dolnośląskiego.

Spotkania odbywały się średnio co półtora miesiąca z przerwami w wakacje i w grudniu. Wsparcie w prowadzeniu oraz dotarciu instytucji zapewniły Strefa Kultury Wrocław (we Wrocławiu) oraz Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego (w województwie dolnośląskim). Nasze działania podsumowaliśmy podczas trzeciej edycji konferencji „Kultura dla wszystkich”, przeznaczonej dla pracowników instytucji kultury.

 

Projekt Dostępne instytucje kultury – Dolny Śląsk został realizowany w ramach programu Edukacja Kulturalna. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art.80 ust.1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

 

Logotyp Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego