ADAPTER w Szkole. Kinoteka dla niewidomych i niesłyszących uczniów.

ADAPTER w Szkole. Kinoteka dla niewidomych i niesłyszących uczniów.

ADAPTER w Szkole to projekt Fundacji KATARYNKA propagujący edukację filmową i polską kinematografię dla niewidomych i niesłyszących uczniów z wykorzystaniem narzędzia audiodeskrypcji. ADAPTER w szkole rozwija edukację filmowo-artystyczną, łącząc trzy elementy:
1) adaptacje filmowe lektur szkolnych i inne filmy do wykorzystania w nauczaniu wzbogacone o audiodeskrypcję i napisy, dostępne na platformie internetowej ADAPTER.pl;
2) materiały edukacyjne: fotosy z audiodeskrypcją i napisami, słownik pojęć filmowych, opisy postaci aktorów, materiały multimedialne oraz scenariusze lekcji filmowych wykorzystujące narzędzie audiodeskrypcji w edukacji;
3) warsztaty filmowe prowadzone w szkołach specjalnych oraz zajęcia z audiodeskrypcji i napisów prowadzone w szkołach powszechnych.

Audiodeskrypcja, czyli specjalny opis treści audiowizualnych przeznaczony dla osób z dysfunkcją wzroku, staje się innowacyjnym narzędziem w edukacji, które nie tylko pozwala na podniesienie kompetencji językowych i kulturowych uczniów, ale też służy integracji i uwrażliwianiu dzieci i młodzieży ze szkół masowych na potrzeby osób z niepełnosprawnością.

Odbiorcami projektu są dzieci i młodzież szkolna z dysfunkcjami słuchu i wzroku z ośrodków w całej Polsce, a także dzieci i młodzież pełnosprawna ze szkół powszechnych, wszystkich III etapów edukacji. Projekt rozpoczął się w 2015 roku.

Szkoły, które są zainteresowane wzięciem udziału w projekcie prosimy zgłaszać się mailowo na adres: fundacja.katarynka@gmail.com. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Linki:

http://adapter.pl/wszkole/

www.facebook.com/adapterwszkole

Projekt jest dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury, ze środków PFRON oraz Fundacji PKO BP