Rozpoczynamy III edycję projektu ADAPTER w Szkole!

Rozpoczynamy III edycję projektu ADAPTER w Szkole!

Rozpoczynamy działania w ramach projektu ADAPTER w Szkole. Bogatsi o doświadczenia poprzednich edycji, rozwijamy projekt o nowe formy warsztatów filmoznawczych z kontekstem audiodeskrypcji i napisów dla niesłyszących.

Celem projektu jest rozwijanie edukacji filmowo – artystycznej w oparciu o istniejący portal ADAPTER, na którym jest już dostępnych ponad 150 filmów z audiodeskrypcją i napisami. Są to filmy fabularne, które można wykorzystać w edukacji, w tym adaptacje lektur szkolnych, ale także filmy dokumentalne i przyrodnicze.  Filmy są dostępne online, bezpłatnie, bez potrzeby logowania. Zachęcamy do korzystania z filmoteki na www.adapter.pl.

Oprócz tego w ramach projektu będziemy przeprowadzać warsztaty filmoznawcze w szkołach powszechnych i specjalnych. Punktem wyjścia jest audiodeskrypcja, czyli specjalny opis treści audiowizualnych przeznaczony dla osób z dysfunkcją wzroku, który w edukacji staje się innowacyjnym narzędziem. Audiodeskrypcja wpływa nie tylko na podniesienie kompetencji językowych i kulturowych uczniów, ale też służy integracji i uwrażliwianiu dzieci i młodzieży ze szkół masowych na potrzeby osób z niepełnosprawnością.

Szkoły chętne do udziału w projekcie zapraszamy do kontaktu z Fundacją pod adresem mailowym fundacja.katarynka@gmail.com lub telefonicznie 797 122 452.