Wirtualne Muzea Małopolski

Na tej platformie internetowej można znaleźć ponad 700 obiektów z 35 małopolskich muzeów. W tym także nagrania z audiodeskrypcją do 100 obiektów muzealnych. opracowane i nagrane przez Fundację KATARYNKA na zlecenie Małopolskiego Instytutu Kultury.

„Wirtualne Muzea Małopolski” to inicjatywa wyjątkowa w skali całego kraju, pozwalająca na zaprezentowanie w internecie zasobów cennych i ważnych dla kultury.Projekt jest realizowany w partnerstwie przez Departament Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego — Lidera projektu, i Małopolski Instytut Kultury — Partnera i głównego realizatora projektu, w porozumieniu z 35 muzeami. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013 oraz budżetu Województwa Małopolskiego.