„Obraz słowem malowany” – wystawa malarstwa z audiodeskrypcją.

Wystawa malarstwa z audiodeskrypcją była jednym z ważniejszych wydarzeń organizowanych dla niewidomych i słabowidzących przez naszą fundację w ostatnim czasie. Obrazy Bernadetty Nowak prezentowane na wernisażu były zaopatrzone w opisy słowne, dzięki którym niewidomi mogli „oglądać” wystawiane malowidła. Poniższe nagranie to wypowiedź niewidomej kobiety, która odwiedziła wystawę w dniu jej otwarcia. Zapraszamy do wysłuchania tej opinii.