Orange Warsaw Festival 2018 bez barier

Orange Warsaw Festival 2018 bez barier

Serdecznie zapraszamy na Orange Warsaw Festiwal, który odbędzie się 01-02 czerwca 2018. To jeden z najlepiej przystosowanych festiwali muzycznych dla osób z niepełnosprawnościami w Polsce. W tym roku kolejny raz będziemy obecni na festiwalu z usługą audiodeskrypcji podczas koncertów.

Organizatorzy zaplanowali m.in następujące udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami:
– 3 koncerty dziennie na głównej scenie audiodeskrybowane na częstotliwości 91,5 FM oraz radio festiwalowe działające co 30 minut,
– 2 platformy z rampami przy obu scenach,
– 4 pętle indukcyjne dla osób słabosłyszących
– 1 tłumacz Polskiego Języka Migowego
– bilety kategorii D dla osób z niepełnosprawnościami, które uprawniają do wejścia z osobą wspierającą, co oznacza 2 bilety w cenie 1.
Po więcej informacji zapraszamy na stronę: https://orangewarsawfestival.pl/pl/ozn/1_ozn