Zapytania ofertowe

 Zapytanie ofertowe                                            Data ogłoszenia: 08 maja 2018

Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (bez podatku VAT).
W związku z realizacją projektu „Adapter. Filmoteka bez barier III” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Fundacja na Rzecz Rozwoju Audiodeskrypcji KATARYNKA zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym realizacji zamówienia, którego przedmiotem jest zakup licencji do 29 filmów fabularnych na pole eksploatacji VOD na okres 1,5 roku.
Szczegółowy opis zamówienia znajduje się (tutaj).
Termin złożenia oferty mija 17 maja 2018 o godz. 15.30.

 

Zapytanie ofertowe nr 04/PFRON/2016                                            Data ogłoszenia: 04 maja 2016

zapytanie 04-pfron-2016Zapytanie ofertowe nr 04/PFRON/2016 dotyczące sprzedaży licencji do 16 filmów przygotowywanych do wystawienia na portalu ADAPTER.pl. Pole eksploatacji: VOD czas trwania: 1,5 roku. Szczegóły w załączniku do pobrania (tutaj).

Zadanie jest realizowane w ramach projektu „ADAPTER. Filmoteka bez barier. Portal filmowy dla niewidomych i niesłyszących” finansowanego ze środków PFRON w ramach 15 konkursu o zlecenie realizacji zadań w ramach art.36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Zadanie dotyczy celu programowego nr 4 : zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do informacji i specjalistycznych usług, nr umowy  ZZO/000112/01/D.

Zapytanie ofertowe nr 03/PFRON/2016                                            Data ogłoszenia: 10 marca 2016

 

zapyt_03_pfron_2016Zapytanie ofertowe nr 03/PFRON/2016 dotyczące nagrania studyjnego i montażu filmów z audiodeskrypcją i napisami na potrzeby portalu ADAPTER. Szczegóły w załączniku do pobrania (tutaj).

Zadanie jest realizowane w ramach projektu „ADAPTER. Filmoteka bez barier. Portal filmowy dla niewidomych i niesłyszących” finansowanego ze środków PFRON w ramach 15 konkursu o zlecenie realizacji zadań w ramach art.36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Zadanie dotyczy celu programowego nr 4 : zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do informacji i specjalistycznych usług, nr umowy  ZZO/000112/01/D.

Zapytanie ofertowe nr 02/PFRON/2016                                            Data ogłoszenia: 03 marca 2016

zapytanie 02-pfron-2016Zapytanie ofertowe nr 02/PFRON/2016 dotyczące sprzedaży licencji do 10 filmów przygotowywanych do wystawienia na portalu ADAPTER.pl. Pole eksploatacji: VOD czas trwania: 1,5 roku. Szczegóły w załączniku do pobrania (tutaj).

Zadanie jest realizowane w ramach projektu „ADAPTER. Filmoteka bez barier. Portal filmowy dla niewidomych i niesłyszących” finansowanego ze środków PFRON w ramach 15 konkursu o zlecenie realizacji zadań w ramach art.36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Zadanie dotyczy celu programowego nr 4 : zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do informacji i specjalistycznych usług, nr umowy  ZZO/000112/01/D.

Zapytanie ofertowe nr 01/PFRON/2016                                     Data ogłoszenia: 10 stycznia 2016

 

zapytanie 01-pfron-2016Zapytanie ofertowe nr 01/PFRON/2016 dotyczące sprzedaży licencji do 10 filmów przygotowywanych do wystawienia na portalu ADAPTER.pl. Pole eksploatacji: VOD czas trwania: 1,5 roku. Szczegóły w załączniku do pobrania (tutaj).

Zadanie jest realizowane w ramach projektu „ADAPTER. Filmoteka bez barier. Portal filmowy dla niewidomych i niesłyszących” finansowanego ze środków PFRON w ramach 15 konkursu o zlecenie realizacji zadań w ramach art.36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Zadanie dotyczy celu programowego nr 4 : zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do informacji i specjalistycznych usług, nr umowy  ZZO/000112/01/D.