Nasza misja

Propagowana przez nas audiodeskrypcja jest tak stara, jak stare jest opisywanie przez osoby widzące świata widzianego, osobom niewidomym. Sama technika powstała jednak trochę później bo dopiero w 1981 roku. Jej twórcami byli: niewidoma od dziecka Margaret Pfanstiehl oraz jej mąż. To właśnie oni wdrożyli pierwszy na świecie system narracji opisowej dla niewidomych. Premierowa prezentacja tej techniki miała miejsce w waszyngtońskim teatrze Arena Stage.

20170208_144034Pod koniec lat 80-tych innowacyjna technika, umożliwiająca osobom niewidomym odbiór teatru i filmu, dotarła do Europy. Szybko stała się bardzo popularna w Wielkiej Brytani, Francji czy we Włoszech. Stopniowo do audiodeskrypcji wprowadzano również nowinki techniczne. Już na początku lat 90-tych widzowie Królewskiego Teatru w Windsor, dzięki zastosowaniu miniaturowych odbiorników z słuchawką, podobnych do tych, jakie stosuje się przy tłumaczeniach symultanicznych, widzowie w przerwach pomiędzy dialogami mogli usłyszeć dodatkowy opis słowny scen.

Obecnie w Europie dostęp do audiodeskrypcji oprócz niewidomych z Anglii, mają także osoby niewidome z Austrii, Francji, Niemiec, Włoch, Portugalii, Hiszpanii, Belgii, oraz Czech, Holandii, Finlandii, Szwecji, Litwy. Niektóre kraje udostępniają również audio subtitling, czyli odczytywanie napisów pojawiających się na ekranie, a także wykorzystują audiodeskrypcje do opisywania wydarzeń sportowych. W Polsce technika nie jest jeszcze tak powszechna jak w Anglii, Francji czy choćby u naszych południowych sąsiadów Czechów.

I właśnie dlatego powołaliśmy fundację „Katarynka”. Chcemy wyjść naprzeciw osobom niewidomym. Poprzez swoją działalność – umożliwić ludziom z dysfunkcją wzroku odbieranie wytworów sztuk wizualnych takich jak teatr, kino, malarstwo i wiele innych. Robimy słowne opisy do filmów bajek, spektakli. W planach są również audioprzewodniki po wystawach, wernisażach muzeach i wiele innych działań. Nastawiamy się zarówno na działania lokalne jak i ogólnopolskie. Współpracujemy z twórcami i organizacjami z całego kraju. Naszą pracą chcemy także propagować idee audiodeskrypcji, która jest bardzo popularna w wielu krajach, w Polsce jednak wciąż mało znana. Chcemy prowadzić szkolenia, prelekcje tak aby audiodeskrpcja w naszym kraju stała się zjawiskiem powszechny, a tym samym by sztuka wizualna mogła być odbierana przez osoby niewidome i słabowidzące. Pierwsze owoce naszej pracy w postaci dubbingów do serialu „Pierwsza miłość” oraz do filmu animowanego „Shrek” zostały pozytywnie ocenione zarówno przez środowiska filmowe, jak i przez samych zainteresowanych tj. niewidomych z ośrodka szkolno – wychowawczego we Wrocławiu. Mamy nadzieję że kolejne działania wniosą jeszcze więcej w świat osób z dysfunkcją wzroku i przysłużą się rozwojowi techniki audiodeskrypcji w Polsce.