„Lalka 5D” w Centrum Technologii Audiowizualnych

„Lalka 5D” w Centrum Technologii Audiowizualnych

W dniach 14-18 listopada w CeTA odbędą się pokazy „Lalki 5D”, czyli wyjątkowej adaptacji filmowej z wykorzystaniem audiodeskrypcji i napisów. „Lalka” Bolesława Prusa jest jedną z najbardziej znanych szkolnych lektur, z którą praktycznie rok w rok uczniowie spotykają się na egzaminie maturalnym. By zainteresować powieścią młodzież, Dolnośląski Instytut Doradczy i Fundacja Na Rzecz Rozwoju Audiodeskrypcji Katarynka realizują projekt, który prezentuje lekturę w niekonwencjonalny, oryginalny sposób.

Projekt „Adaptacje filmowe: Lalka 5D” to interaktywna lekcja języka polskiego, do realizacji której wykorzystuje się audioskrypcję i napisy do fragmemntu filmu „Lalka” w reżyserii Wojciecha J. Hasa z 1968 r. Multimedialny pokaz odbywa się w atelier filmu, czyli dokładnie w miejscu, w którym Has pracował nad dziełem.

Pokazy skierowane są do uczniów III i IV etapu edukacji. Zainteresowane szkoły, które chcą wziąć w nich udział prosimy o kontakt: stowarzyszenie@did.edu.pl lub pod numerem 509 599 254.