„Kultura dla wszystkich” – szkolenia z dostępności

„Kultura dla wszystkich” – szkolenia z dostępności

Rozpoczynamy kolejną odsłonę projektu „Kultura dla wszystkich. Szkolenia dla otoczenia osób niepełnosprawnych, pracowników instytucji kultury”, który jest dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu.

Projekt przewiduje szkolenie i konsultacje dla pięciu instytucji we Wrocławiu. Szkolenie obejmuje poznanie potrzeb i specyfiki osób z niepełnosprawnością słuchu i wzroku pod kątem ich dostępu do kultury oraz wiedzę o tym, jak przystosować ofertę kulturalną i zajęcia z edukacji kulturalnej do potrzeb niewidomych i niesłyszących. Są także elementy praktycznej obsługi i asysty osób z niepełnosprawnościami.

Po szkoleniu w instytucjach kultury odbędą się konsultacje zaplanowanych przez edukatorów i edukatorki warsztatów i oprowadzań skierowanych do niewidomych i niesłyszących.

W najbliższych dniach odbędą się szkolenia w:

– Imparcie – 15.03.2019

– Muzeum Architektury – 18.03.2019

– Synagodze pod Białym Bocianem, Fundacji Bente Kahan – 27.03.2019

– Miejskiej Bibliotece Publicznej – 10.04.2019

Projekt kończy się w maju 2019 roku.