Inauguracja programu Dostępność Plus

Inauguracja programu Dostępność Plus

23 kwietnia 2018 w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie odbyła się inauguracja Programu Dostępność Plus z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego. Uczestniczyliśmy w niej w kilku rolach: Fundacja jako sygnatariusz Paktu o dostępności, Mariusz Trzeciakiewicz, prezes Fundacji, jako ekspert w panelu o dostępności i Fundacja jako dostawca usługi audiodeskrypcji na żywo we współpracy z Moniką Szczygielską. Prezentowaliśmy także aplikację Audiomovie wspólnie z Fundacją Siódmy Zmysł i Emag.

Dostępność Plus to program, którego celem jest podniesienie jakości życia i zapewnienie niezależności wszystkim obywatelom, w tym ludziom starszym i osobom z trwałymi lub czasowymi ograniczeniami. Ma ułatwić m.in. poruszanie się w przestrzeni publicznej. Rząd w latach 2018-2025 zamierza przeznaczyć na realizację tego programu ponad 23 mld zł – z funduszy unijnych i krajowych oraz tak zwanych funduszy norweskich i EOG. Za przygotowanie programu odpowiada Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.

Mamy nadzieję, że założenia programu rządowego się urzeczywistnią, bo sami działamy od lat na rzecz realnej zmiany w tym obszarze.

/zdjęcie: źródło Fundacja Kultury Bez Barier/